Ydych chi erioed wedi cael trafferth dysgu iaith?

A yw'r broses yn gwneud i chi deimlo'n rhwystredig?

A ydych yn meddwl nad ydych "yn dda gydag ieithoedd"?

Yn fwy na thebyg y broblem yw'r ffordd yr ydych wedi cael eich dysgu.

Gall unrhyw un ddysgu iaith.

Ac nid ydych chi'n eithriad. Mae'r ffordd y mae pobl yn dysgu ieithoedd yn bersonol iawn, ac nid yw hyn yn cael ei ystyried mewn dosbarthiadau, llyfrau ac ar gyrsiau, a all beri i lawer o bobl deimlo'n rhwystredig, a cholli allan ar y broses hynod werth chweil o ddysgu iaith.

Y Dull

Mae dull Pai Language Learning yn eich helpu i ddysgu iaith trwy ddull wedi'i yrru gan ddata.
Trwy ymdrin â’r profiad fel proses i'w hoptimeiddio, rydym wedi creu llwyfan i'ch helpu i ddysgu yn y ffordd fwyaf effeithlon i chi. Trwy gyfuno dull ystadegol ar gyfer yr hyn yr ydych yn ei ddysgu, dull seiliedig ar ddata ar gyfer sut yr ydych yn dysgu, a chydnabyddiaeth o'r 'meta-sgiliau' a fydd yn helpu i wella eich gallu i ddysgu ieithoedd yn gyffredinol, ein nod yw eich helpu i addysgu iaith i chi eich hun, yn y ffordd orau i chi.
Mae ein cwrs yn cwmpasu 99% o’r iaith y byddwch yn dod ar ei thraws, a hynny mewn ffordd y mae modd ei haddasu.

Nodweddion

Yr holl eirfa sydd ei hangen arnoch Rydym wedi darganfod y 5000 o eiriau sy'n ffurfio 99% o iaith, ac yn eu darparu yn ôl amledd, felly byddwch yn dysgu'r eirfa bwysicaf yn gyntaf.

Yr holl ramadeg y bydd ei angen arnoch. Rydym wedi darganfod yr holl strwythurau gramadegol sy'n ffurfio 99% o iaith, ac wedi'u rhoi mewn trefn yn ôl amledd, gan adael i chi ganolbwyntio ar wella eich gallu i fynegi eich hun trwy wersi clir, hawdd eu dysgu.

A ydych yn dysgu ar gyfer prawf? Gallwch flaenoriaethu geirfa ar gyfer profion penodol i sicrhau bod gennych y siawns orau o lwyddo.

A ydych yn dysgu ar gyfer sefyllfa benodol, er enghraifft gwaith neu deithio? Gallwch flaenoriaethu geirfa yn seiliedig ar thema i sicrhau eich bod yn dysgu’r hyn sy’n ofynnol.

A ydych wedi dysgu rhan o ryw iaith eisoes? Gallwch ganolbwyntio ar fylchau yn eich geirfa trwy ddysgu’r geiriau pwysicaf y gallech fod wedi'u colli.

Tracio eich cynnydd. Monitro eich cynnydd yn hawdd trwy eirfa a gramadeg, mesur lefel eich rhuglder a darganfod y ffordd orau i chi o ddysgu iaith!

Ieithoedd a Chefnogir

Cymraeg

Tsieineeg Mandarin | 普通话

Hindi | हिन्दी

Saesneg | English

A llawer mwy sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd!